Narodowy Bank Polski opublikował w piątek dane na temat stanu oficjalnych aktywów rezerwowych na koniec marca 2023 roku.

Stan rezerw wyrażony w euro wyniósł 156,4 mld i był niższy o 1,9 mld euro niż na koniec lutego br., natomiast rezerwy wyrażone w dolarach zwiększyły się o 2,5 mld i osiągnęły poziom 170,3 mld. Bank centralny podkreślił, że priorytetem jest bezpieczeństwo i zachowanie odpowiedniego poziomu płynności rezerw, a ich inwestycje opierają się na typowych instrumentach stosowanych przez banki centralne.

Większość rezerw (prawie 73,3 proc.) jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe, papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe.

//PAP

Zobacz

Czy artykuł jest przydatny?

Thanks for your feedback!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *