W komunikacie GPW poinformowano, że szacowany zysk EBITDA w czwartym kwartale 2022 roku wyniesie 40,8 mln zł, a zysk netto będzie wynosił 37,7 mln zł. Wyniki te okazały się o 27,2 proc. i 31,4 proc. wyższe niż konsensus PAP Biznes.

Grupa szacuje, że EBIT w czwartym kwartale wyniesie 31,9 mln zł, a przychody osiągną 91,5 mln zł. Konsensus PAP Biznes zakładał 89,7 mln zł przychodów i 23,3 mln zł zysku operacyjnego.

Koszty działalności operacyjnej zostały oszacowane na 64,2 mln zł.

GPW podała, że transakcja zakupu 65,03 proc. akcji Armenia Securities Exchange miała istotny wpływ na wyniki grupy za 2022 r. W wyniku zamknięcia tej transakcji zidentyfikowano aktywa netto o wartości godziwej w wysokości 26,906 mln zł. Po korekcie możliwych do zidentyfikowania aktywów netto o udziały niekontrolujące oraz całkowitą cenę zakupu, grupa osiągnęła zysk na okazjonalnym nabyciu w wysokości 7,945 mln zł.

Na koniec 2022 r. przeprowadzono ponownie test na utratę wartości firmy BondSpot, który wykazał konieczność dokonania dodatkowego odpisu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy w wysokości 3,126 mln zł. W sumie odpis w całym 2022 roku miał wartość 9,832 mln zł.

Publikacja raportu rocznego GPW za 2022 r. zaplanowana jest na 12 kwietnia. Poniżej przedstawiamy szacunkowe wyniki GPW w czwartym kwartale 2022 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes oraz poprzednich wyników. Wszystkie dane wyrażone są w milionach złotych.

PAP//

Czy artykuł jest przydatny?

Thanks for your feedback!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *