Przyjście na świat dziecka, to przełom nie tylko w momencie narodzin maleństwa – od tego momentu już każdy kolejny dzień, tydzień, miesiąc i rok będzie dla Ciebie przełomem.

Najpierw będziesz musiała oswoić się z nową rolą, rolą matki. Będziesz musiała przewartościować i uporządkować na nowo całe swoje życie.

Jeśli zdecydujesz się na powrót do pracy po urodzeniu dziecka, czekają Cię kolejne wyzwania i zmiany. Musisz podjąć decyzję, pod czyją opieką pozostawisz dziecko: czy zdecydujesz się na umieszczenie go w żłobku a później przedszkolu, czy zostawisz malucha pod opieką rodziny, na przykład dziadków. Rzadko zdarza się, żeby kobieta wracała do pracy – a mąż zajmował się domem i dzieckiem.

Jeśli jednak jesteś w takiej właśnie sytuacji, pamiętaj, aby doceniać swojego partnera i okazywać mu to, że cieszysz się z jego wsparcia i pomocy. Wracając do rzeczywistości – jeśli decydujesz się na zostawienie dziecka pod opieką profesjonalnych opiekunek (w żłobku lub w domu) musisz nauczyć się… rozstawać z maleństwem na dłuższe chwile.

Prawdopodobnie do tej pory towarzyszyłaś swojemu dziecku niemalże dwadzieścia cztery godziny na dobę. Z pewnością będzie trudno Ci rozstać się z nim na osiem lub więcej godzin dziennie.

Nie możesz ciągle zaprzątać sobie głowy myślami, czy z Twoim dzieckiem wszystko w porządku, czy dobrze się czuje, czy nic mu nie dolega, czy jest pod dobrą opieką. Musisz nauczyć się ufać osobom, które przejmą na pewien czas Twoją rolę.

Przemyśl decyzję na temat pozostawienia dziecka pod opieką osób trzecich w sposób racjonalny: przecież wiele kobiet robi dokładnie tak jak Ty.

Teraz, po przerwie nad opieką nad nowym członkiem rodziny, musisz na powrót stać się pracownikiem – i wykonywać swoje obowiązki w sposób rzetelny. Jeśli czujesz, że nie radzisz sobie z nową sytuacją – zawsze możesz zwrócić się o pomoc do psychologa, który doradzi, w jaki sposób podejść do problemu, aby profesjonalnie go rozwiązać.

Zawsze możesz również poradzić się przyjaciółek, koleżanek, które mają już starsze dzieci i również przechodziły ten sam etap co Ty w tym momencie.

Chcesz dowiedzieć się, czym dokładnie jest urlop macierzyński i kto ma do niego prawo?

Przeczytaj nasz artykuł – postaramy się rozwiać Twoje wszystkie wątpliwości.

Prawo do nabycia urlopu macierzyńskiego ma każda kobieta, która w momencie porodu – mówiąc fachowym językiem – pozostaje w stosunku pracy. Jest on niezależny od długości stażu pracy, wymiaru czasu pracy oraz rodzaju umowy o pracę.

Oznacza to, że nawet jeśli pracujesz od roku, na pół etatu lub niewymiarowo na umowę o dzieło – masz prawo do urlopu macierzyńskiego.

Urlop macierzyński, to nie tylko przerwa na urodzenie dziecka i zajmowanie się nim przez początkowy okres jego życia. To również specjalna ochrona, która zapewnia Ci trwałość wspomnianego wcześniej stosunku pracy. Pracodawca nie ma wówczas prawa wręczyć Ci wypowiedzenia czy rozwiązać z Tobą umowy o pracę.

Urlop macierzyński według polskiego prawa traktowany jest jako „usprawiedliwiona nieobecność w pracy”. Po zakończeniu urlopu – wygasa prawna ochrona, to znaczy, że teoretycznie i praktycznie pracodawca ma prawo Cię zwolnić.

Długość Twojego urlopu zależna jest od tego, ile dzieci urodziłaś. Tydzień urlopu macierzyńskiego, to tydzień w rozumieniu siedmiu dni kalendarzowych.

W przypadku urodzenia jednego dziecka przypada Ci 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, 31 w przypadku dwojga, 33 w przypadku trojga, 35 w przypadku czworga a 37 w przypadku urodzenia pięciorga lub więcej dzieci.

Możesz wykorzystać co najmniej dwa tygodnie przed samym porodem – jednak wówczas po porodzie Twój urlop zostanie o te tygodnie skrócony. Inne wymiary urlopu przypadają w przypadku urodzenia martwego dziecka, zgonu dziecka po porodzie lub w przypadku, kiedy kobieta zrzeka się praw do wychowywania dziecka – wynosi on wówczas 8 tygodni.

Możesz wykorzystać również 6 dodatkowych tygodni urlopu w przypadku urodzenia jednego dziecka – lub 8 tygodni w przypadku urodzenia dwojga lub więcej dzieci. Po zakończeniu przysługującego Ci urlopu – pracodawca ma obowiązek przyjąć Cię z powrotem do pracy.

Urlop wychowawczy to nie to samo, co urlop macierzyński. Jeśli chcesz dowiedzieć się na ten temat więcej – czytaj dalej.

Urlop wychowawczy, to okres, w którym zarówno Ty – matka, jak i Twój partner – ojciec, macie prawo do sprawowania osobistej opieki nad Waszym dzieckiem lub dziećmi.

Można skorzystać z urlopu wychowawczego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim (który wynosi od 20-37 tygodni, w zależności od tego, czy urodzisz jedno dziecko lub więcej; urlop macierzyński może również zostać przedłużony o 6-8 tygodni na Twoje życzenie). Urlop wychowawczy obowiązuje jednak nie dłużej niż do 4 roku życia Twojego dziecka.

Jedynym warunkiem skorzystania z urlopu wychowawczego zarówno dla ojca jak i dla matki (lub prawnego opiekuna dziecka) jest posiadanie ogólnego stażu pracy w wysokości minimum sześciu miesięcy.

Podstawą jest umowa o pracę, wybór, powołanie, mianowanie lub spółdzielcza umowa o pracę. Urlop wychowawczy, to urlop bezpłatny.

Jesteś w tym czasie ubezpieczona – ubezpieczenie pokrywa budżet państwa. Jeśli Twój dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 504 złotych netto, przysługuje Ci dodatek w wysokości 400 złotych miesięcznie. Brane są pod uwagę oczywiście dochody wszystkich członków rodziny.

W czasie urlopu wychowawczego – podobnie jak macierzyńskiego – podlegasz szczególnej ochronie, czyli pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć Ci umowy ani rozwiązać jej z Tobą.

Może dokonać tego tylko i wyłącznie w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu pracy. Urlop wychowawczy przysługiwać Ci będzie w wymiarze trzech lat (i jak zostało zaznaczone wcześniej, nie dłużej niż do ukończenia przez Twoje dziecko czwartego roku życia).

Istnieje możliwość korzystania z urlopu przez rodziców jednocześnie – jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące.

Dzięki przepisom w polskim prawie na temat urlopu wychowawczego, jak również macierzyńskiego, możesz najważniejsze dla rozwoju Twojego dziecka chwile spędzić właśnie z nim i poświęcić mu całą swoją uwagę.

Polskie prawo chroni rodziców ze względu na politykę prorodzinną, która ma na celu zachęcanie młodych ludzi do zakładania pełnych rodzin.

Dzięki temu możesz czuć się bezpiecznie jako mama – i jako pracownica, mogąc świadomie domagać się przysługujących Ci praw.

Czy artykuł jest przydatny?

Thanks for your feedback!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *