W wielu, mających kilkanaście czy kilkadziesiąt lat domach, zachodzi konieczność ponownego wykonania izolacji fundamentów. Często spowodowanie jest to pojawieniem się wilgoci w piwnicach lub pomieszczeniach niższej kondygnacji budynku.

Samodzielne wykonanie izolacji fundamentów?

Wykonanie takiego ocieplenia można wykonać całkowicie samodzielnie, trzeba jednak pamiętać o kilku zasadach.

Najważniejsze jest odkopywanie fundamentów fragmentami. W przypadku bowiem nawet niewielkiego budynku zachodzi niebezpieczeństwo, iż odkopany cały fundament doprowadziłby do zjawiska wypierania gruntu spod domu i jego (domu) nierównego osadzania.

Doprowadziłoby to do pękania ścian i zapewne bardzo poważnych kłopotów z całym budynkiem.

Kiedy przychodzi czas na inwestycje w dom i jego remont musimy dokładnie przeanalizować zagadnienia związane z pojawiającą się wilgocią w domu podciąganą kapilarnie.

Odkopywanie fundamentów?

Odkopując fundamenty fragmentami pamiętać należy, aby nigdy nie kopać poniżej ławy fundamentowej. Jest to to najniższa część fundamentu, na której stawiane są mury. Jej cechą jest bezpośrednie przekazywanie ciężaru całego domu na grunt.

Odkopanie więc jej mogłoby doprowadzić do utraty tej właściwości ławy fundamentowej i naruszenia konstrukcji budynku.

Istotne jest także dokonanie przed rozpoczęciem prac podziału całości fundamentów na odcinki do około 2 metrów. Najważniejsze na tym etapie prac będzie stosowanie naprzemiennej metody odkopywania fundamentów i przykrywania warstwą izolacyjną stosując kilkunastocentymetrowe zakładki z każdej strony.

Jak zabezpieczyć fundament przed odkopywaniem

W trakcie prac należy odkopywać je zachowując zasadę odkopania jednego fragmentu, zaizolowanie go, pozostawienie następnego fragmentu nienaruszonego, odkopanie trzeciego, zaizolowanie go i zakopanie, zostawienie kolejnego nietkniętego. W ten sposób zabezpieczymy się przed odkopaniem zbyt dużego fragmentu naraz.

Najłatwiej izolacje budynku wykonać stosując izolację pionową. Najprościej rzecz ujmując jest to izolacja zabezpieczająca fundament domu przed wodą z zewnętrznej strony i ma tworzyć warstwę między fundamentem a otaczającym go gruntem (izolacja pozioma powinna być ułożona na ławie fundamentowej i zabezpieczać przed podchodzeniem wilgoci od spodu budynku w górę).

Izolacja pionowa fundamentu

Izolacje pionowe wykonuje się zazwyczaj z papy modyfikowanej przystosowanej do warunków jakie panują w gruncie, lub folii polietylenowej ( wykonuje się także takie folie z PCW). Można inwestować w remont domu lub jego izolacje  i finansować go z kredytu.

Istnieją także inne, znacznie jednak droższe metody hydroizolacji domu oparte o zastosowanie specjalistycznych zapraw mineralnych, bitumicznych, czy polimerowych.

Przy wykonaniu izolacji przed wilgocią i wodą warto dodatkowo zabezpieczyć się przed ucieczką ciepła z domu przez fundament. Umieszczamy w tym celu przed warstwą termoizolacji warstwę ocieplającą ze styropianu (oczywiście zabezpieczamy ją tynkiem).

Czy artykuł jest przydatny?

Thanks for your feedback!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *